Skriv til os

hele året rundt...

Klagevejledning

Har I oplevet noget, som ikke lever op til jeres forventninger vedrørende en vare eller et ophold på campingpladsen, har I følgende muligheder:

1. Henvend jer hurtigst muligt til den pågældende campingplads med jeres klage. Når de modtager klagen over en vare eller et ophold, behandler de klagen hurtigst muligt. Campingpladsen vil tage stilling til, om de finder, at klagen er berettiget, om det modtagne skal refunderes, ombyttes, eller om der skal ydes en kompensation.

2. Ønsker I klagen forelagt en ekstern instans, kan I henvende jer til ”Center for Klageløsning”.

3. Finder I ikke en tilfredsstillende løsning på jeres klage i dialog med Campingpladsen eller hos Center for Klageløsning, kan I klage til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen.

Læs mere om det offentlige forbrugerklagesystem:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/

Før I indgiver klagen til Campingpladsen – eller under selve klageforløbet – er I altid velkommen til at henvende jer til DK-CAMP-sekretariatet for at drøfte jeres sag. Send en mail med jeres klagepunkter til info@dk-camp.dk. DK-CAMP kan evt. i dialog med jer foreligge jeres klagesag for campingpladsen.

Copyright © Camp2Go - Dueodde Familiecamping +45 40 10 10 65 – Hasle Camping & Hytteby +45 56 94 53 00