GDPR

Til alle kunder hos Camp2Go Aps 

 

 

Den nye databeskyttelsesforordning i EU (General Data Protection Regulation – GDPR) træder i kraft d. 25. maj 2018 og gælder for håndtering af private personers persondata – herunder også enkeltmandsvirksomheder.

Databeskyttelsesforordningen gælder ikke for data vedrørende virksomheder, som ikke er enkeltmandsvirksomheder.

I databeskyttelsesforordningen er der en række regler for, hvordan persondata skal håndteres, som Camp2Go Aps skal efterleve. Vi har i den forbindelse foretaget en række tiltag i organisationen, som skal sikre, at vi overholder de gældende regler.

De persondata Camp2Go Aps registrerer er af typen almindelige persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og E-mail adresser. Disse data bliver brugt til almindelige administrative formål, som registrering af booking hos udlejer og færge. 

Camp2Go Aps registrerer ikke nogle persondata i kategorien ”Særlig følsomme persondata”.

Camp2Go Aps er dataansvarlig for dine persondata, men bruger Camp2Go Aps som administrativt servicecenter, hvorfor dine data deles med udlejer og færge selskab.

I henhold til kravene i databeskyttelsesforordningen har Camp2Go Aps udarbejdet databehandleraftaler med såvel system leverandør, udlejer og færgeselskab, for at sikre dine persondata bliver håndteret sikkert og efter de gældende regler af alle involverede parter.

Hvis du ønsker at vide, hvilke persondata Camp2Go Aps har registreret om dig, kan du til enhver tid rette henvendelse til Camp2Go Aps. Her vil man kunne fremfinde alle relevante data til dig, ligesom du vil kunne bede om at få rettet dine persondata, hvis ikke du mener, de er korrekte.

Camp2Go Aps er forpligtet til at gemme alle økonomiske transaktioner i mindst XX år, jævnfør lokal lovgivning. Derfor vil dine persondata tidligst blive slettet herefter.

Hvis du som virksomhedskunde hos Camp2Go Aps videregiver dine kunders private persondata (f.eks. navn, leveringsadresser, telefonnumre og E-mail adresser), skal du oplyse kunden om, at du har videregivet disse persondata til os, med det formål at vi kan ekspeder bookingen.

Alle spørgsmål vedr. Camp2Go Aps håndtering af persondata, kan rettes til Helle Madsen info@camp2go.dk

De bedste tilbud lige nu